25/03/1627, 3

25/03/1627, 3

3 Claes Dingemans, Paulus Hendrixen Hoenderpeert, Jacob Anthonissen en Jan Leenertsen mogen ieder twee merries voor hun landerijen in Kruisland halen.
Adriaen Conincx, Adriaen Franssen, Peter Mertens, Pieter Janssen Nobel, Commer Bastiaenssen en Jan Cornelissen Timmerman mogen ieder twee merries en twee runderen naar Raamsdonk brengen.
Johan Coenen, secretaris van Wouw, mag tegen Bosch' licent één merrie en één rijpaard naar Wouw brengen, onder voorwaarde dat ze daar blijven.