25/03/1627, 8

25/03/1627, 8

8 Het verzoek van kolonel Haetzfelt betaling te krijgen van zijn traktement als kapitein gedurende zijn absentie gaat voor advies naar de RvS.