25/03/1627, 4

25/03/1627, 4

41 Courtmeester Misledeij vraagt en krijgt gehoor. Hij heeft vernomen dat generaal Coenen weer naar Oost-Indië is vertrokken en vraagt of HHM daarin hebben toegestemd.
HHM antwoorden dat hij geen toestemming heeft verzocht en dat zij van zijn vertrek niet op de hoogte zijn.

1 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 692.