26/03/1627, 1

26/03/1627, 1

1 Uit een namens het stadsbestuur van Enkhuizen ingeleverde remonstrantie blijkt dat de Bewindhebbers van de Kamer aldaar weigeren de resolutie van 12 maart uit te voeren.
Bij de Bewindhebbers zal nogmaals worden aangedrongen op navolging van dit besluit en dus een nieuwe nominatie te doen.