26/03/1627, 11

26/03/1627, 11

11 De extraordinaris gedeputeerden van Holland hebben verklaard dat de Staten instemmen met het handelsverbod, zich schikken in de sluiting van de vaart op de Eems en de Wezer en menen dat de koning van Frankrijk kan worden verzocht het verbod op Calais te gedogen.
HHM stellen een besluit uit.