26/03/1627, 2

26/03/1627, 2

2 Koopman George Wolseij uit Rotterdam mag nisi causam van de Rotterdamse Admiraliteit de vijf sloepen ontvangen die hij voor de Engelse compagnie ter walvisvangst heeft laten maken.