26/03/1627, 3

26/03/1627, 3

3 De keurvorsten van Mainz en Keulen mogen vrij van konvooi of licent hun vastenkost halen volgens de bestaande lijsten op voorwaarde dat deze in Rees ten overstaan van de plaatselijke licentmeester wordt ingeladen. De heren van Gelderland hebben hierin niet toegestemd.