26/03/1627, 6

26/03/1627, 6

6 De brouwers van Geertruidenberg verzoeken ten vervolge op hetgeen 28 aug. 1621 is toegestaan, hun bieren zonder licent te mogen uitvoeren omdat anders hun nering op het platteland komt te vervallen.
De Admiraliteit te Rotterdam wordt advies gevraagd.