26/03/1627, 8

26/03/1627, 8

8 HHM lezen twee remonstranties. In de eerste verzoeken de volmachten van Oberrheiderland en het ambt Greetsiel de zeshonderd man troepen in Emden af te danken en de stenden van het onderhoud te ontlasten. In de tweede verzoekt de afvaardiging van het ambt Emden HHM erop toe te zien dat de andere stenden ten behoeve van de dijkaanleg 30.000 gld. bijdragen.
De remonstranties gaan naar de gedeputeerden in de kwestie Oost-Friesland. De volmachten wordt formeel meegedeeld nog niet te vertrekken.