27/03/1627, 9

27/03/1627, 9

9 Naar aanleiding van de resolutie van 12 maart adviseert de Admiraliteit te Rotterdam dat het verzoek van de executeurs-testamentair van Moij Lambert gegrond is.
HHM machtigen het College de ordonnanties van Lambert ten bedrage van 21.842 gld. 8 p. om te zetten in obligaties.