27/03/1627, 1

27/03/1627, 1

1 De kwestie van de sluiting van de licenten is hervat. De provincies willen met onmiddellijke ingang gedurende twee maanden een handelsverbod op alle rivieren, inclusief de Eems en de Wezer. Ondertussen zal de koning van Frankrijk worden gevraagd in te stemmen met een handelsverbod op Calais en andere aan de Somme gelegen plaatsen. Als men van Z.M. de sluiting niet gedaan krijgt, zullen de provincies niet aan deze resolutie gebonden zijn. Groningen verklaart zich in dit geval akkoord op welbehagen van de principalen .
HHM stellen een definitief besluit nog uit.