27/03/1627, 10

27/03/1627, 10

10 Joachimi schrijft d.d. Londen 3 maart dat de koning verzoekt de compagnie ruiters van baron van Monschau in dienst te mogen nemen.
Dit zal met Z.Exc. worden besproken.
Tevens wil de graaf van Buccleugh een nieuwe akte van HHM en Z.Exc. teneinde het eerste Schotse regiment dat vacant komt te krijgen. Ondertussen wil hij vanaf 1625 2.000 gld. per jaar als pensioen.
Eerst zullen de retroacta worden nagezien.
In een brief van 6 maart schrijft Joachimi dat de koning ritmeester Balfour graag een compagnie haakbusschutters wil laten lichten van volk dat nog niet in dienst is. De compagnie zou naar Engeland moeten worden gebracht.
Hierover zal met Z.Exc. worden gesproken. De met deze brief meegezonden approbatie van de in Titchfield gesloten alliantie zal worden bestudeerd, evenals de bijbehorende declaratie van onkosten.