27/03/1627, 11

27/03/1627, 11

11 De voerlieden van Gestel bij Eindhoven en van Oerle en Valkenswaard in de Meierij van 's-Hertogenbosch verzoeken een gelijkluidende akte te mogen ontvangen als op 2 sept. 1626 aan de dorpen bij Breda is gegeven. Daarmee kunnen zij met hun karren de goederen uit de steden brengen en halen.
Broechem [Ranst], Ranst en andere bij Antwerpen gelegen dorpen verzoeken hun levensmiddelen uit dezerzijds steden te mogen halen.
De gevangen predikanten op slot Loevestein verzoeken buiten hun kamers in de open lucht van het fort te mogen wandelen.
Al deze verzoeken zijn afgewezen.