27/03/1627, 14

27/03/1627, 14

14 De heren van Holland overhandigen een aan hen aangeboden memorie van Ludolph van Linsenich met het verzoek die door de RvS nader te laten onderzoeken. De RvS zou moeten berichten of Linsenich van enige ontrouw kan worden beticht die tot zijn ontslag zou moeten leiden.
De meeste provincies zijn geneigd het vorige advies van de RvS - Linsenich te voorzien van een andere functie - te volgen. Toch gaat de zaak opnieuw naar de RvS voor nader advies.