27/03/1627, 15

27/03/1627, 15

15 Secretaris Huigens heeft namens de RvS een aan de Raad gerichte brief van kapitein Moulert overhandigd. Hij meldt dat diverse karren met waren uit Holland vanuit Nijmegen naar Gennep zijn vervoerd en vraagt om richtlijnen.
De RvS zal hierover beslissen.