27/03/1627, 2

27/03/1627, 2

2 De extraordinaris gedeputeerden van Holland hebben de provincies in alle ernst gevraagd hun quoten in de achterstallige subsidies voor de Admiraliteiten te voldoen. Eveneens zou het subsidie voor de koning van Denemarken niet langer mogen worden opgeschort.
Resident Aissema schrijft d.d. Stade 2/12 maart ter bevordering van het maandelijkse subsidie voor de Deense koning.
De provincies zullen opnieuw ernstig worden gemaand het geld zonder verdere vertraging te voldoen.