27/03/1627, 4

27/03/1627, 4

4 Conform het advies van de RvS d.d. 24 maart wordt het op 19 nov. 1626 ingediende rekest van Jan de Costre afgewezen. Gezien zijn miserabele omstandigheden zal de ontvanger van de confiscaties in Vlaanderen hem echter jaarlijks de helft van de zuivere opbrengst van de pacht van de gemeten doen toekomen, ingaande met die over 1626.