27/03/1627, 6

27/03/1627, 6

6 Bericht wordt dat de compagnie van voormalig kolonel Sidnei met instemming van wijlen prins Maurits op honderdvijftig man is gelaten en dat Z.Exc. hierin geen verandering wil aanbrengen. Dit betekent dat luitenant-kolonel Herbert geen uitbreiding kan krijgen, tenzij hij van compagnie verandert.