27/03/1627, 8

27/03/1627, 8

8 De Staten van Zeeland verzoeken in hun brief d.d. Middelburg 12 maart in alle provincies dezelfde grondslag voor de heffing op tabak te gebruiken.
De heren van Holland nemen dit in beraad.