29/03/1627, 4

29/03/1627, 4

4 De inwoners van Eethen en Meeuwen verzoeken uitbreiding van hun lijst. Ook vragen zij toestemming het eigen gewas naar de steden aan weerszijden te mogen brengen.
De RvS wordt advies gevraagd over beide verzoeken.