30/03/1627, 13

30/03/1627, 13

13 De gedelegeerde rechters klagen dat zij nog geen betaling hebben ontvangen. Ontvanger Van IJck zou daartoe de eerste termijn die Bartholomeus Segwaert moet betalen kunnen gebruiken, maar daarvan zouden ordonnanties voor verschenen traktementen, geleend geld, restcedels, huishuur en reiskosten afgetrokken worden
HHM besluiten dat op de eerste termijn niets wordt gekort.