30/03/1627, 16

30/03/1627, 16

16 Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. naar aanleiding van de op 27 maart ontvangen brief van Joachimi instemt met de overgang van de compagnie ruiters van ritmeester Monschau naar de koning van Engeland. Hij vindt echter dat het gevraagde verlof voor ritmeester Balfour - teneinde een compagnie haakbusschutters voor Z.M. te lichten en naar Engeland te begeleiden - geweigerd moet worden, aangezien de officieren is opgedragen zich vóór 1 april bij hun compagnie te vervoegen.
Joachimi zal worden geantwoord consent en weigering over te brengen. Ook moet Monschau worden gemaand zijn vertrek te bespoedigen, omdat HHM hem na afloop van de maand die op 20 maart is ingegaan niet langer betalen. Zij menen tevens dat de lopende maand tot last van de koning dient te komen omdat de ritmeester zich gedurende die tijd op zijn Engelse dienst voorbereidt. Eveneens dient Monschau zelf en voor eigen rekening de schepen voor zijn transport te regelen.