31/03/1627, 3

31/03/1627, 3

3 Aangevoerd wordt dat monstercommissaris Crouse, die de Engelsen naar het rendez-vous bij Enkhuizen heeft gebracht, zijn vacaties bij Carleton zou kunnen indienen.
Er woprdt besloten dat het land zijn vacaties zal betalen.