31/03/1627, 6

31/03/1627, 6

6 Werkmeester Wybolt Rembolt verzoekt een toeslag voor de de door hem gemaakte werken in Emmerik [Emmerich].
De RvS zal over dit verzoek beslissen.