31/03/1627, 1

31/03/1627, 1

1 1 Wegens het overlijden van griffier Aerssens is besloten zijn ordinaris en extraordinaris traktement met ingang van 1 mei aan griffier Goch te betalen. Voor bewezen diensten in het afgelopen jaar tot 1 mei zal hij 125 paspoorten of de rechten daarvan ontvangen. Het betreft paspoorten die aan vijandelijke personen worden gegeven om naar het platteland te gaan. De griffier kan de paspoorten bij Johan van der Haer, ontvanger van het recht van de paspoorten, afhalen zonder hiervoor geld te hoeven betalen. De ontvanger zal dit in zijn rekening verantwoorden.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3109.