31/03/1627, 13

31/03/1627, 13

13 Ter vergadering verschijnt commies Schade. Deze stelt op last van de RvS dat dit college de sluiproutes aan de Brabantse kant zoveel mogelijk probeert te dichten. Dit is echter tevergeefs zolang de inwoners van het platteland van Altena wordt toegestaan op binnenlandse paspoorten zoveel waren te halen als zij willen. Daarom wordt voorgesteld hun de levensmiddelen voortaan slechts volgens een lijst te laten halen. Tevens zou men aan de Admiraliteit van Rotterdam dienen te schrijven dat kapitein Vigoureus bij de Dussensche Gantel wordt gestationeerd.