01/04/1627, 6

01/04/1627, 6

6 De RvS adviseert op het op 2 maart ingediende rekest van kapitein Menillet dat men zich dient zich te houden aan de regel van het land.
HHM sluiten zich hierbij aan.