01/04/1627, 16

01/04/1627, 16

16 Aangezien de bode die met brieven naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier was gestuurd daar niemand aantrof, is Gerrit Jacobs Trompet verzocht bij zijn aankomst in Enkhuizen het College erop te wijzen zijn instructie na te komen.