02/04/1627, 3

02/04/1627, 3

3 De memorie van de gedeputeerden van Enkhuizen is gelezen. Ondanks diverse brieven van HHM hebben de Bewindhebbers van de Kamer van de VOC aldaar in plaats van Cornelis Sweerts geen ander als hoofdparticipant genomineerd.
HHM schrijven de Bewindhebbers binnen een maand iemand anders te nomineren, anders zullen zij hiertoe zelf overgaan.