03/04/1627, 1

03/04/1627, 1

1 Op advies van de RvS is toegestaan dat de volgende dieren naar Zevenbergen mogen worden vervoerd: Jan Dingemans en Matthijs Thijssen vijfentwintig kalveren en twaalf lammeren; Jan Floren twee merries en twee melkkoeien; Matthys Matthijssen en Jan Dingeman Matthyssen ieder twee merries. Hiervoor geldt Bosch' licent en de cautie dat de dieren niet buiten Zevenbergen worden vervoerd.
Naar Besoijen mogen worden gebracht: Anthonis van Andel en Niclaes Teunissen twaalf magere koeien en drie merries ieder; Gerrit Janssen en Teunis Driessen acht koeien, drie magere ossen en twee merries ieder; Teunis Anthonissen Bijl vier melkkoeien en twee merries; Gerrit Aertsen vier melkkoeien en tien magere runderen.