03/04/1627, 8

03/04/1627, 8

8 Op advies van de RvS wijzen HHM het verzoek van de schippers te Gennep om met hun schepen daar te mogen blijven liggen, af.
Ook het verzoek van de ingezetenen van Waalwijk hun levensmiddelen volgens een lijst te mogen halen, is op advies van de RvS afgewezen, evenals het op 2 maart door de ridderschap en steden van het Kwartier van Nijmegen aanbevolen verzoek van Jan Corsten.
Het verzoek van de abdis van Hooidonk om materiaal voor de opbouw van haar kerk te mogen halen, is eveneens afgewezen. Dat geldt ook voor het op 4 maart ingediende verzoek van Steven van Harten.
Het op 16 maart ingediende rekest van Dingman van Oversteech, schout van Uitwijk, is afgewezen omdat het te algemeen is gesteld, waardoor het nadelig voor het land zou zijn.
Het op 21 jan. aangeboden rekest van de vrouwe van Gyssenborch is ook afgewezen. Zij moet zich behelpen met de vrijdom die de ingezetenen van Doel [Beveren] krachtens sauvegarde is verleend.