03/04/1627, 12

03/04/1627, 12

12 Vosbergen meldt dat Calandrini het door hem in Engeland gekochte geschut voor 15 gld. 10 st. per honderd pond aanbiedt en de kogels voor 7 gld. 10 st. per honderd pond.
Aangezien de Gecommitteerde Raden van Holland zich door een dergelijk contract bezwaard zouden voelen, laat men dit voor wat het is.