03/04/1627, 15

03/04/1627, 15

15 De heren van Holland hebben op 6 feb. het verzoek van de Admiraliteit te Amsterdam opgehouden en geven nu alsnog hun resolutie.
HHM besluiten de punten van het reglement te handhaven: ontvanger Hoeffiser zal daarom geen verhoging van traktement met 400 gld. krijgen, noch de verhoging van het vacatiegeld tot 6 gld. per dag boven het drinkgeld en 36 st. aan mondkost voor de bode, noch het transportgeld voor enkele raden. De Generaliteitsrekenkamer zal de betreffende posten royeren. De Admiraliteit wordt geschreven voortaan geen onterechte posten te declareren, maar zich precies te houden aan het reglement.