03/04/1627, 17

03/04/1627, 17

17 Ernst Casimir meldt d.d. Groningen 20/30 maart dat de gedeputeerden aldaar de eed is afgenomen en dat is ingestemd met de consenten. Tevens zijn de ontstane geschillen tussen de stad Groningen en de Ommelanden besproken, maar de gedeputeerden zijn tot veertien dagen na Pasen met reces gegaan.
HHM nemen hierover geen besluit.