06/04/1627, 3

06/04/1627, 3

3 Van orateur Haga zijn twee brieven van 13 en 26 jan. ontvangen. Hij schrijft onder andere over klachten over de overlast die schepen van de VOC in de vaart op Mocha [Al Mukha] veroorzaken, hetgeen door de Turken hoog wordt opgenomen. Haga vraagt verbetering van de toestand en wil informatie teneinde moeilijkheden te voorkomen. Zowel zijn persoon als de gehele handelsnatie in Turkije zouden anders gevaar kunnen lopen. Ook verzoekt Haga kopie van alle relevante stukken in deze kwestie.
HHM sturen een uittreksel naar de VOC van de zaken die de Compagnie betreffen. De VOC moet berichten hoe het zit en welk antwoord kan worden gegeven. Haga wordt op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen hier. Zo zal hij kopie krijgen van de onderhandelingen met gezant Quade.
Orateur Haga bericht d.d. 26 jan. dat de prins van Transsylvanië de ambassadeurs van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Republiek verzoekt te voorkomen dat er vrede wordt gesloten tussen de keizer en de sultan van Turkije. Haga wil hierover instructies.
Vanwege de huidige bedroevende religieuze situatie in Duitsland laten HHM Haga de prins helpen diens voornemen te bewerkstelligen.