07/04/1627, 2

07/04/1627, 2

2 De Bewindhebbers van de VOC ter Kamer Enkhuizen schrijven niemand anders dan Cornelis Sweerts te hebben genomineerd als hoofdparticipant, omdat zij in afwachting zijn van een particuliere resolutie van de Staten van Holland over deze kwestie.
HHM antwoorden dat een verzoek van de Staten-Generaal afdoende had moeten zijn, aangezien Holland deel uitmaakt van de Unie en dus mede toestemming heeft gegeven. De Bewindhebbers dienen het bevel van 2 april na te komen.