07/04/1627, 4

07/04/1627, 4

4 HHM besluiten deurwaarder Hardersum zoveel meubelen te laten geven aan de gezanten naar Zweden en Polen als deze nodig zullen hebben.