08/04/1627, 6

08/04/1627, 6

6 Commies Schagen is vanwege de resolutie van 15 maart verschenen en door door De Bie en Vosbergen gehoord over de tegen hem geuite beschuldigingen van Cornelis Oostermans. Schagen heeft zijn verantwoording schriftelijk ingediend.
HHM geven die met de andere stukken voor advies aan de RvS.