10/04/1627, 3

10/04/1627, 3

3 Voor elk van de vier gecommitteerden voor het gezantschap naar Zweden en Polen zal conform het reglement een ordonnantie van 800 gld. worden verstrekt voor hun uitreding en anderszins.