10/04/1627, 8

10/04/1627, 8

8 De rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieterssen adviseren inzake de op 24 maart ontvangen brief van de Admiraliteit te Rotterdam dat het College met de rechtshandelingen tegen konvooimeester Repelaer dient voort te gaan. Repelaer zou echter mogen betalen met de obligaties die hij conform de regels en op akte van autorisatie op zijn naam tot last van het land met rente heeft gelicht en afgelost. De rekenmeesters geven in overweging of de Admiraliteit niet dient te worden gelast de borgtochten van alle konvooimeesters te vernieuwen, omdat het zo moeilijk is geld van hen terug te vorderen.
HHM besluiten conform het advies. De Admiraliteit wordt geschreven de borgtochten te vernieuwen. Burgemeesters en regeerders van Dordrecht verzoeken zij de voltrekking van het vonnis tegen Repelaer niet te verhinderen, opdat er geen precedent voor andere provincies en steden wordt geschapen tot verzwakking van 's lands gezag over deze functionarissen.