10/04/1627, 11

10/04/1627, 11

11 Gemeld wordt dat uit het Land van Schouwen enige paarden naar de Brabantse kant worden overgebracht.
HHM schrijven de Admiraliteiten in Rotterdam en Zeeland hiertegen stappen te ondernemen. Licentmeester Oostermans zal worden geschreven geen paarden uit Bergen op Zoom te laten gaan en HHM te berichten waarom hij dit toch toelaat.