13/04/1627, 12

13/04/1627, 12

12 Inzake de kwestie van het door Calandrini aangeboden Engels geschut blijven HHM bij hun resolutie van 3 april.