14/04/1627, 1

14/04/1627, 1

1 De binnengekomen commies Van der Haer verklaart in opdracht van de RvS dat naar aanleiding van de memorie van de heren van Holland over het redres van de legerwagens Van der Mijlen is gehoord. Deze zegt de kwestie ter hand te zullen nemen. Tevens zal de Raad hierover opnieuw de kapitein van de trekpaarden, die een tijd lang ziek is geweest, ontbieden.