14/04/1627, 6

14/04/1627, 6

6 HHM wijzen af:
Het verzoek van de ingezetenen van Gestel bij Eindhoven en Oerle en Valkenswaard in de Meierij van 's-Hertogenbosch om een gelijkluidende akte te krijgen als op 2 sept. 1626 is gegeven aan de dorpen en kwartieren van Breda, Bergen op Zoom, Rijen, Herentals, Hoogstraten, Arkel, Zandhoven et cetera.
Het verzoek van de abdij van Postel om naar de abdij zes halve witte lakens, twee halve gekleurde lakens, vijf gekleurde karsaaien en enige witte kousen en huiden, ten behoeve van hun kleding uit Engeland onboden, te mogen brengen.
Het verzoek van vijf valkeniers uit Arendonk om ieder tien of elf el laken en karsaaien, door hen uit Engeland meegenomen ten behoeve van hun kleding, naar hun woonplaats te mogen brengen.
Het verzoek van Nicolaes Despontijn als erfgenaam van Jacques Despontijn, voormalig kapitein in staatse dienst, om 2.000 gld. en een jaarlijks traktement te mogen hebben vanwege de achterstallige betaling aan de kapitein.
Het verzoek van Jan van Daelen en Jan Pinssen om octrooi voor hun uitvinding van een nieuwe builmolen.