15/04/1627, 6

15/04/1627, 6

6 Jacob Boetman mag op een binnenlands paspoort voor de heer Van Rijhoven twee koets- en twee ruinpaarden en nog één rijpaard en vier bidets naar naar Bergen op Zoom brengen. De commissaris aldaar zal hiervan op de hoogte worden gesteld om erop toe te zien dat de paarden worden geleverd aan de ruiters voor wie ze zijn gekocht.