15/04/1627, 11

15/04/1627, 11

11 HHM stemmen in met het verzoek van Guillielmus Sylvius ordonnantie te krijgen van drie maanden traktement plus een voorschot van drie maanden.