15/04/1627, 12

15/04/1627, 12

12 De RvS adviseert over het op 24 maart ingediende rekest van de heer van Anholt. Het zou hem mogen worden toegestaan de volgende goederen tegen Bosch' licent eenmalig uit Zutphen te laten halen voor zijn hofhouding: acht mud zout, acht pijpen Franse wijn, acht kinnetjes zeep, vierhonderd pond kaas, 400 gld. aan specerijen, twee vaten haring, honderd bosjes schollen, zes gerookte zalmen en twee pijpen Spaanse wijn.
HHM nemen dit advies over.