15/04/1627, 15

15/04/1627, 15

15 Over enkele punten in de brieven van Joachimi d.d. 1 april en van Joachimi en Cats d.d. 2 april zal nader worden overlegd.