15/04/1627, 16

15/04/1627, 16

16 Rantwijck en Beaumont berichten de resolutie van 12 april aan ambassadeur Soranzo te hebben meegedeeld. Hij was hier aanvankelijk niet tevreden mee, maar de gecommitteerden hebben hem voorgehouden dat Engeland noch Frankrijk de kwestie in twijfel trekken. Evenmin betwisten deze landen de interventie van Nederlandse schepen langs de kust van Spanje om de Spaanse handel te verhinderen. De ambassadeur is door dit voorbeeld enigszins tevredengesteld.
Berck zal worden geschreven te proberen op gelijke wijze Venetië tegemoet te treden. Hij zou audiëntie moeten verzoeken onder verwijzing naar de in de brief genoemde redenen die hij nader zou willen toelichten.