15/04/1627, 2

15/04/1627, 2

2 De binnengekomen commandeur Quast bericht over het uitlopen van de vijandelijke vloot en de verovering van het door hem opgebrachte schip.
HHM laten Quast dit op schrift stellen. Op de vraag waarom hij de gevangenen niet overboord heeft gezet, antwoordt hij dat de Admiraliteit hem geweigerd heeft hiervoor een akte te geven. Morgen zal deze kwestie in aanwezigheid van Z.Exc. worden behandeld.